งานวันเกษตรปราจีนบุรี (ครั้งที่่ 48) ประจำปี 2555

 

"งานวันเกษตรปราจีนบุรี  (ครั้งที่  48)  ประจำปี  2555"

------------------------------------------------------------------

 


 

กำหนดการจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี (ครั้งที่ 48)

วันที่  25  พฤษภาคม - 3 มิถุนายน  2555

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่  5

หน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  (หลังเดิม)*ติดต่อสอบถามได้ที่*

- สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

037-217-871-4

- สำนักปลัด อบต. บ้านพระ

037-452-070

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำข้อมูลที่พัก

แนะนำข้อมูลที่พัก
Go to top