foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

037-471658
stk.pj@prachinburitsr.com
ติดต่อสำนักงานระหว่างวันที่  29 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2555 

ณ วัดสระมรกต  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ

1.การปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิ

2.อนุโมทนาบุญร่วมตักบาตร และถวายภัตตรหารเพล

3.รับประทานอาหารแบบพาเลง

4.จุดตะคันตามประทีปและปล่อยโคมสวรรค์

5.กิจกรรมทางวิชาการ (ประกวดวาดภาพ ภาพถ่าย แข่งขันตอบปัญหา)

6.การเดินธุดงค์ของพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสผู้ปฏิบัติธรรม

7.ชมการแสดงแสง สี เสียง

8.ชมขบวนแห่โคมประทีป

9.การแข่งขันสวดมนต์หมู่

10.การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯCopyright © 2018 Copyright สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี Rights Reserved.