พิธีแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔

นายสมบัติ คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ จ.สุพรรณบุรี และประธานในพิธีแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสมพงษ์ ชาตะวิถี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา นายสมชาย เลิศพงษ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางนฤมล  ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชัยสิทธิ์  สุริยจันทร์  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ นายอานนท์  สำรวจการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย แยกราชเทวี กรุงเทพฯ

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำข้อมูลที่พัก

แนะนำข้อมูลที่พัก
Go to top