foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

037-471658
stk.pj@prachinburitsr.com
ติดต่อสำนักงานนายสมบัติ คุรุพันธ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ จ.สุพรรณบุรี และประธานในพิธีแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสมพงษ์ ชาตะวิถี อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา นายสมชาย เลิศพงษ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางนฤมล  ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชัยสิทธิ์  สุริยจันทร์  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ นายอานนท์  สำรวจการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย แยกราชเทวี กรุงเทพฯCopyright © 2018 Copyright สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี Rights Reserved.